Bölcsődei beíratás május 16-17.

Tájékoztatjuk a bölcsődei ellátást igénylő szülőket, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. szeptember 1. kezdéssel a 2017/2018 gondozási évre bölcsődei beiratkozást szervez a Sünivár Bölcsődében, az alábbi időpontokban:
 
2017. május 16-17-ig (kedden és szerdán) 7-16 óráig
A jelentkezés helye: Sünivár Bölcsőde, Taksony, Fő u.83.,Telefon: 06-24/478-055
 

A jelentkezéshez hozza magával:

  • az Ön és gyermeke lakcímkártyáját
  • a gyermek egészségügyi könyvét
  • ha tartós beteg vagy ételallergiás, akkor arról szakorvosi vélemény fénymásolatát
  • ha sajátos nevelésű, akkor a szakértői vélemény másolatát
  • családi pótlékról a határozat másolata
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot
  • munkáltatótól papírt, hogy visszaveszi vagy nyilatkozatot arról, hogy munkába fog állni (a munkáltatói igazolás leadása mindkét szülőtől szükséges, kivéve, ha nyilatkozik róla, hogy egyedülállóként neveli a gyermeket)

 

Bölcsődébe a gyermek 1 éves korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa, vagy házi orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A Bölcsődei jelentkezéshez BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉSI LAP-ot innen lehet letölteni.

Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

Mojzes Zsuzsanna
Bölcsődevezető