Óvodai beiratkozás április 25-27.

          Óvodai beiratkozás

a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodába

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás ideje:

2017. április 25-27-ig (keddtől-csütörtökig) tart 7-16 óráig.

A beiratkozás helye: Taksony, Szent Anna tér 1. (Óvoda)

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, Taj kártyája.
  • Az óvodai jelentkezést végző szülő (vagy törvényes képviselő) személyi igazolványa, valamint lakcímkártyája.
  • A kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.

Az óvodai jelentkezés ezeknek az okiratoknak a bemutatásával történik meg. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követő napokban  több szempont mérlegelése alapján születik döntés a felvételre kerülő gyermekekről. Az óvodai felvétel elsődleges szempontja: a gyermek életkora, lakhelye, illetve szüleinek munkahelye.

 Tehát azok a gyermekek nyernek felvételt az óvodába:

  • akik az adott óvoda körzetébe laknak,
  • augusztus 31-ig betöltik a 3 életévüket.

Fennmaradó helyek esetén:

  • akiknek szülei az óvoda körzetében dolgoznak,
  • -ill. ha a gyermek, a felvételtől számított fél éven belül tölti be a 3. életévet. 

Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel. A felvételre nem került gyermekek várólistára kerülnek, akiknek az esetlegesen megüresedett helyekre van esélyük bekerülni.

Figyelem: Az óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, ill. átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, tehát a gyermek a megadott lakcímet otthonul használja, azaz szüleivel életvitelszerűen ott él. Ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén nem életvitelszerűen lakik, akkor a fenntartó és óvodavezető által szervezett bizottság jogosult akár családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni azt.

 Az óvodai jelentkezéshez itt tudja letölteni a JELENTKEZÉSI LAPOT.

 Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2017. május 31-ig írásban értesíti a szülőket. A döntésről, amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján –az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

A szülő a felvételi kérelmet elutasító határozat ellen jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, a kézhezvételtől számított 15 napon belül -jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A fenntartó a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Minden kedves gyermeket szeretettel várunk!                                                                                       

Olasz Erika
óvodavezető