Várjuk véleményét Taksony településfejlesztési koncepciójához!

Elkészült Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciója.

A településfejlesztési koncepció alapja a közösség, azaz a helyi lakosság véleményére épülő, hosszú távú jövőkép. Ennek kialakítására a tervezés megkezdésével egy időben a település önkormányzata közvélemény-kutatást folytatott, amelynek az eredményét a TFK tartalmazza. Az előzetes véleményekről ide kattintva tájékozódhat.

A kutatásban megkeresetteken kívül mindenki véleménye építő kő lehet, így amennyiben észrevétele, véleménye van a koncepcióval kapcsolatban kérjük,  küldje el nekünk a foepitesz@taksony.hu e-mail címre.

Néhány szóban alábbiakban összefoglaljuk, hogy mely dokumentumok foglalják össze, határozzák meg egy település fejlődésének irányvonalait, jövőképét. 

Mi is a Településfejlesztési Koncepció (TFK), a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia ITS?

Ezek a mozaikszavak egy 21. századi település jellemzésének, jövőképének papírra vetett elképzelései rövidítve, melyeket összefoglaló néven településrendezési dokumentumoknak nevezünk, a már ismert Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Településszerkezeti Terv (TSZT) mellett. Jogszabályi kötelezettség mellett belső késztetés, hogy a korábbi elképzelések felülvizsgálatra kerüljenek, új ötletek szárnyra kapjanak.

Taksony 2003-ban kidolgozott településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása óta eltelt 13 év alatt több kisebb-nagyobb változás következett be a településben, a térségben, az agglomerációs környezetben, így felülvizsgálatát nem csak a jogszabályi környezet jelentős módosításai indokolták.

A Településfejlesztési koncepció (TFK) pontos meghatározása: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (10 évet meghaladó időtáv) meghatározó dokumentum.

A tervezési folyamat az új jogszabályi környezet értelmében a Megalapozó vizsgálat elkészítésével kezdődött, amely az TFK, ITS és a településrendezési eszközök elkészítésének alapjául szolgálnak.

A Megalapozó Vizsgálat 2016. év végén elfogadásra került, megteremtve ezzel a tervezés alapjait, valamint elfogadta a településfejlesztési koncepció kiválasztott fejlesztési irányait, a legfőbb fejlesztési irányelveket.

A kutatásban megkeresetteken kívül mindenki véleménye építő kő lehet, így amennyiben észrevétele, véleménye van a koncepcióval kapcsolatban kérjük,  küldje el nekünk a foepitesz@taksony.hu e-mail címre.