Taksony Aktuális

Terembérlés

A művelődési ház – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül –  a helyiségeit bérbe adja.