Részleges Helyi Építési Szabályzat módosítás

Több helyszínt érintően felmerült az igény Taksony hatályos Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítására. 2014 tavaszán elkészült előzetes tájékoztatási anyag tartalmán túlmenően újabb módosítási igények merültek fel. Az újabb változtatásokat tartalmazó dokumentációt a településtervező Bau-Urb Kft. elkészítette, mely 2015. májusában került megküldésre az érintett államigazgatási szervekhez.

A HÉSZ módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormány rendelet előírásai szerint zajlik, mely több szakaszból áll. Az alábbi linkeken elérhetővé válik az „előzetes tájékoztatási anyag”, az „előzetes tájékoztatási anyag kiegészítése”, valamint a „véleményezési dokumentáció”, majd az ezekre érkezett államigazgatási szervek véleményei.

Előzetes tájékoztatási anyag 2014. július

Előzetes  tájékoztatási anyag kiegészítése 2014. december

Véleményezési tervdokumentáció 2015. május

Tervlap
Református templom
Kosárfonó
Szőlőhegy
Főtér
Sólyom
Orgona
Külterület

A folyamat lezárásaként – az államigazgatási szervek észrevételei és véleményei alapján – 2015. szeptemberében elkészült a véglegesített dokumentáció, mely megküldésre került az Állami Főépítésznek végső véleményezésre.

A véglegesített dokumentáció tartalma:

Szöveg – TSZ módosításHÉSZ módosítás 

Tervlapok – TSZ módosítás, az érintett területek tervlapjai