Művelődési ház – Általános információk

A település művelődési intézménye 1957 óta működik. Fenntartója Taksony Nagyközség Önkormányzata.

Fő feladata, hogy teret biztosítson a közösségi művelődéshez, a közösségi kapcsolatok erősítéséhez, a társas a társas élet szervezeti kereteinek megteremtéséhez.

Közreműködünk a meglévő közösségek munkájához szükséges intézményi háttér biztosításában, a szociális és kulturális hátrányok csökkentésében.

Feladatunk a tágabb és a szűkebb haza kulturális értékeinek feltárása, megismertetése, a gazdagításában való részvétel, a művelődési szokások gondozása, az igénybe vevők körének bővítése.

Az egyetemes és a nemzeti kultúra ápolása mellett, folytatjuk a nemzetiségi hagyományok gondozását. Az itt élő emberek sváb identitásának hangsúlyozásával szervezzük a magyarság kulturális értékeinek közkinccsé tételét.

A művelődési ház, a könyvtár és a keretében működő teleház tevékenységét a helyi lakosság igényeihez, az önkormányzat közművelődési feladataihoz igazítja. A település nem kis áldozatvállalásával egyre épülő-szépülő kultúrház tevékenysége kissé eltér a hasonló adottsággal rendelkezőkétől. A szükségből erényt kovácsolva, úgy alakítottuk a berendezést, hogy sok funkciónak megfeleljen.

Itt zajlanak az esküvők, és mi biztosítjuk a nagyközség igazgatási és egyéb feladatai egy részének ellátásához a színteret.

Itt ülésezik az önkormányzat, helyet adunk az önkormányzat bizottságainak, a lakossági fórumoknak, a falugazdásznak, a tüdőszűrésnek, az óvoda, az iskola, a civil szervezetek eseményeinek.

Részt veszünk a községi szintű ünnepek, események méltó megrendezésében. Befogadó színházként is működünk, elsősorban gyermekelőadásokkal, és gyakorta rendezünk kiállításokat.

A zene és a tánc szeretete mindig jellemezte a taksonyiakat. Nálunk működik a Német Nemzetiségi Népdalkör, a Férfikórus, együtt vegyeskórusként is; kitűnő minősítéseket elérve. Itt próbálnak nemzetiségi néptánccsoportjaink, melyek Taksonyban, a megyében, sőt az országhatáron túl is elismertek.

A folklórkincsünk ápolása mellett, más mozgásművészeti formáknak is helyet adunk, és lehet nálunk egészségmegőrzést szolgáló tevékenységeket is találni, sakkozni, pingpongozni; a nyugdíjasaink pedig szívesen töltik idejüket kártyázással, beszélgetéssel.

Jöjjön el hozzánk Ön is, szeretettel várják:

A művelődési ház munkatársai