Tájékoztató a lomtalanítás illetve a szelektív hulladékszállítás 2016. évi rendjéről

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2016-BAN IS!

 Házhoz menő lomtalanítás

 A Vertikál Nonprofit Zrt. 2016. évben Taksony településén március 15. – október 31. közötti időszakban évente egy alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását,  úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, akkumulátor, festékes dobozok, kátrányszármazékok, pala, fáradt olajos kannák, gumiabroncs, stb…;
  • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka.

Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik.

Időpont egyeztetés a 24/535-535 telefonszámos lehetséges               

FONTOS: Kérjük, hogy a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat reggel 6 óráig készítse ki az, előre egyeztetett időpontban.

 

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2016. évi rendjéről

Társaságunk 2016-ban is biztosítja a kétkukás hulladékgyűjtési rendszert. A kétkukás gyűjtési rendszer keretében az ingatlanokon keletkező települési hulladékot továbbra is kétfelé szelektálva szükséges gyűjteni.

A sárga fedővel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:

  • műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);
  • papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
  • Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);
  • fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);

Amennyiben a sárga fedővel ellátott edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

Az összegyűjtött csomagolási hulladék az alábbi naptár szerint kéthetente kerül ürítésre azon a napon, amely napon a kommunális hulladékgyűjtő edényzet ürítése is történik.

A biológiailag lebomló hulladék (fűnyesedék, lomb, kerti gyomok, konyhai maradék, egészségügyi hulladék) gyűjtése a háztartási hulladéknak fenntartott edényzetben történik. A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető.

 FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen üveget! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőedénybe.

 Az üveghulladékok gyűjtése a Wág-Mix Kft. ( 2335 Taksony, Szent Imre u. 8. ) udvarán kihelyezett konténerekbe történik.