Módosításra került a Helyi Építési Szabályzat

Az építészet közügy

 Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület (BTDSE) kezdeményezésére 2015. év végén megkezdődött a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola sport- és testnevelési életének helyet adó új épület fejlesztésének előkészítése.

A BTDSE alapötlete és Taksony Nagyközség Önkormányzatának előremutató fejlesztési koncepciója alapján tisztán megfogalmazódott a gyermekek sport életét, minden napos testnevelését kielégítő fejlesztés megvalósítása. A lehetőség értelmében a megvalósításhoz TAO pályázat útján, valamint a nemzetiségi finanszírozáson keresztül az általános iskola költségvetéséből az anyagi forrás is biztosítható, amely birtokában reális esély van a létesítmény megépítésére. A BTDSE által megpályázott támogatás értelmében a kosárlabda szövetség előírásait kell teljesíteni, ezért többek között NB 1-es kézilabda mérkőzések rendezéséhez szükséges paramétereket nem biztosíthatja a létesítmény, annál mindenképp kisebbnek kell lennie, de a gyermekek mindennapos testnevelését ki kell, hogy szolgálja.

A nemes, közös cél és a projekt tényleges megvalósítása érdekében Taksony Nagyközség Önkormányzata együttműködött és együttműködik a BTDSE-vel, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolával és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 5-én kelt kérelmére 2016. február 16-án soron kívül, egyhangúlag döntött a fejlesztés támogatása mellett, amely keretében szükség volt az általános iskola területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítására. A fentiek miatt a rekortán pálya helyére tervezett tornaterem elhelyezéséhez és a telek módosításhoz szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat – jelenleg folyó módosításán felül – soron kívüli módosítását megkezdte, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, megvalósulhasson az új épület.

Az önkormányzat által megtett lépéseknek köszönhetően időveszteség nélkül, a tervezéssel párhuzamosan folyhatott a megvalósításhoz szükséges szabályozás módosítása. Az iskola és a BTDSE által megbízott tervező csapat a kezdeti nem megvalósítható koncepciót követően, 2016. február 24-én felvette a kapcsolatot a települési főépítésszel, a polgármesteri konzultánssal és a település kompetens szakember és vezető csapatával, akikkel közösen, együttműködve megkezdődött az érdemi szakmai munka, a koncepció véglegesítésével immáron a megvalósíthatóságot biztosító tervezés.

A szakmai előkészítést követő hosszú távú, fenntartható és jövőbe tekintető koncepció alapján egy a helyi környezetbe illeszkedő, elegáns, rejtőzködő tömegű, innovatív, a lehető legtöbb zöldfelületet (hasznosított zöld tető, növénnyel futtatott homlokzat lehetősége, stb.) biztosító, izgalmas szabadtéri kapcsolatokat előirányzó épület megvalósítását tűzte ki célul az önkormányzat, amelyhez a szakmai feltételeket, paramétereket meghatározta, és amelyet a képviselő testület egyhangúlag támogatott, elfogadott. A koncepcióban foglaltak, és a képviselő-testület döntése alapján az új tornaterem megvalósításán túl, a továbbiakban lesz lehetőség az iskola részére a fennmaradó tartalék területen az oktatás egyéb fontos területeihez szükséges tantermek, egyéb iskolai funkciók elhelyezésére, amellyel a jövőben tovább emelkedhet az oktatás helyszínének színvonala.

A településtervező irodával kötött márciusi megállapodást követően egy rendkívül intenzív csapatmunka vette kezdetét az önkormányzat szakmai stábja, a településtervező csapat, és az építészek között. A településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat módosítása egy nagyon bonyolult, összetett és hosszadalmas folyamat, amely során közel 25 államigazgatási szervet kellett bevonnunk jogszabály alapján az eljárásba.

A BTDSE, az általános iskolával és az NNÖ által kért módosítás minél gyorsabb végrehajtása érdekében egyszerűsített eljárás keretében végeztük a munkát. A szakmailag megalapozott, előre lefektetett, koncepciónak köszönhetően az építészek gyakorlatilag párhuzamosan, időveszteség nélkül végezhették a tervezést, amíg a véleményezési eljárás előkészítése és lebonyolítása zajlott. A jól előkészített koncepciónak és településtervező vezető tervező asszony precíz és alapos munkájának köszönhetően az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek (a teljesség igénye nélkül: kormányhivatal állami főépítész iroda, építésügyi hatóság, katasztrófavédelem, környezetvédelem stb.) megadták a hozzájárulásukat a tervezett módosításhoz. Az állami főépítész 2016. június 21-én érkezett záróvéleményét követően a képviselő-testület 2016. június 23-án soron kívül elfogadta a módosított településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzat módosítását. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az elfogadást követő 15. napon, 2016. július 8-án hatályba lépett a módosított szabályozás.

Az összefogásnak, a közös munkának köszönhetően rendkívül gyorsan, az általános eljárás több mint 6 hónapot felemésztő időtartamához képest, 3 hónap alatt sikeresen lezajlott a módosítás, amely eredményeként hivatalosan is megnyílt a lehetőség az új tornaterem megvalósításához. A példaértékű munka során megmutatkozott az önkormányzat által képviselt elv, mely szerint egy csónakban ülve, közösen együttműködve, egy irányba evezve lehet értéket teremteni.

Köszönetünket fejezzük ki Mindenkinek, aki munkájával érdemben segítette a projekt megvalósulását.

 

Kreisz László
Taksony Nagyközség Önkormányzata

 

Taksony Helyi Építési Szabályzat módosítás

Taksony Helyi Építési Szabályzat módosításának tervirata

Taksony Szabályozási terv

Taksony Településrendezési terv