Tájékoztatás kéményseprő-ipari tevékenységről

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy hatályba lépett a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló CCXI.törvény ( továbbiakban: Kstv.)

A Kstv. és a kéményseprő – ipari szerv kijelöléséről  szóló 401/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a Kormány  a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

A Kstv. 2.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Pest megye valamennyi településén

  • aa) természetes személy tulajdonában álló ingatlan ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe nincs bejegyezve
  • ab) kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetében amennyiben az  égéstermék elvezető osztatlan közös  tulajdonban van és
  • ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszöveti lakóépület esetében

a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.

A tevékenység sormunka keretében  és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

A Kstv. 2.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a sormunka keretében végzett tevékenység az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítésmentes. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban,lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a szolgáltatás költségtérítés ellenében történik.

A Kstv. 2.§ (1) bekezdés a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében( Közületi szektor) a szolgáltatást azon szolgáltatók látják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján pest.katasztrofavedelem.hu/szolgaltatasi-felugyelet közzétételre kerültek azon szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi területein a közületi szektorban tevékenységet végezhetnek.

Összegezve , a közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatást az ingatlan használója által szabadon választott szolgáltató által tudja igénybe venni.

Lakossági szektorban  (a feltételek teljesülése esetében) a sormunkát a kéményseprő-ipari szerv térítésmentesen végzi.