Tekintse meg a Fő út felújításának terveit!

A Taksony Fő út átépítése (útpálya, kerékpársáv, parkoló) engedélyezési eljárásának lezárásaként a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Felügyelősége kiadta az építési engedélyt, jelenleg annak jogerőre emelkedését várjuk. Ezzel párhuzamosan az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. elkészítette a kiviteli terveket a Fő út átépítéssel érintett szakaszára, valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére.

A csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az útpálya átépítése egymásra épülő munkafázisok és nagyban összehangolt, átgondolt szervezést igényelnek. Még a legjobb ütemterv és logisztika is a lakosság megértését, türelmét igényli, de a cél közös: a közlekedés minden résztvevője számára biztonságos, esztétikus és tartós Fő út megvalósulása.

A Fő út helyszínrajz tervlapjai az alábbi szakaszolással láthatók:

Alkotmány utca – Deák Ferenc utca közötti szakasz

Deák Ferenc utca – Solt utca közötti szakasz

Solt utca– Sas utca közötti szakasz

Sas utca – Pihenő utca közötti szakasz