Hulladékgyűjtés – számlázással és zsákok átvételével kapcsolatos információk

Tájékoztatjuk az ingatlanhasználókat, hogy a hulladékról szóló törvény 2016. április 01-i módosításával a közszolgálati díj számlázását az állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vette át.

Az április elseji időpontot követően az NHKV Zrt. jogosult a díjak beszedésére és a kiszámlázására is.

A számlázások már megkezdődtek, hamarosan kézhez kapják  a lakosok számláikat az NHKV tájékoztatása szerint.

Az április elsejétől esedékes, II. negyedévre vonatkozó díjakat 2016. 04.01- 2016. 06.30-ig tartó számlázási periódusnak megfelelően küldik meg. A következő számlázási periódus a III. negyedévtől 2016.07.01-2016.09.30 külön számlával érkezik, melynek a fizetési határideje is eltérő lesz.  Mindez azt jelenti, hogy a két számlát nem egyszerre, nem azonos fizetési határidővel kell majd rendezni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a hulladékgyűjtő edény méretét esetenként meghaladó többlethulladékos zsákot, bizonylattal aláírás és személyi igazolvány ellenében a továbbra is a Hivatalban vehetik át, melynek díját utólagosan fogja kiszámlázni az NHKV Zrt.

Üdülő ingatlanok esetén, mivel az idén még számla nem érkezett, a személyi okmányaik, illetve a 2015. évi befizetett számla bemutatásával vehetik át a szolgáltatás biztosításához szükséges gyűjtőzsákokat. Amennyiben a zsákok átvételét nem az ingatlan tulajdonosa vagy hozzátartozója intézi személyesen, abban az esetben kérjük, hogy az ellenőrizhetőség érdekében meghatalmazással rendelkezzen.

Fontos információ, hogy a befizetett díjak után járó zsákok csak tárgyévben vehetők át!

A zöldhulladékos zsákok továbbra is térítésmenetesen vehetők át ügyfélfogadási időben valamennyi szerződéssel rendelkező Ügyfélnek a Polgármesteri Hivatalban.

 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal