Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően a Bau-Urb Kft. kezei által elkészült Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő munkarészek című  dokumentum.

A Képviselő-testület 287/2016. (XII.06.) KT határozatában a dokumentumról megállapította, hogy az megfelel a tervezés alapjának, továbbá a településfejlesztési koncepciót képző fő településfejlesztési irányokkal egyetért.

A dokumentum ide kattintva olvasható: 

Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő munkarészek