Biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok átvétele hétfőnként

A biológiailag lebomló zsákok a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek

2017. MÁRCIUS 20-TÓL HÉTFŐNKÉNT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN 8-18 ÓRÁIG. 

A zsákok átvételének feltétele, hogy az ingatlan használója rendelkezzen hulladékszállítási szerződéssel!

Április hónaptól kezdve a zöldhulladékot a Vertikál Zrt. a jogszabályoknak megfelelően kizárólag biológiailag lebomló zsákban, valamint a 70-80 cm-re összevágott száras, kötegelt formában szállítja el.

A lebomló zsákokon kívül zöldhulladék a háztartási hulladéknak fenntartott edényzetben is kihelyezhető. Azon ingatlan tulajdonosok, akik rendelkeznek plusz edényzettel a kommunális, és a sárga tetejű hulladékgyűjtőn kívül – úgy ez esetben, ebben is kihelyezhetik ZÖLD HULLADÉK megjelöléssel – a keletkezett zöldhulladékot.

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megtöltött zsákokat közterületre, csak az elszállítást megelőző napon szíveskedjenek kihelyezni.

Kérjük, az avar és száraz zöldhulladék égetése helyett környezetünk védelme érdekében éljenek a szelektív szállítás lehetőségével! Együttműködésüket köszönjük!