Tájékoztató a márciusi adófizetési kötelezettségekről

Tájékoztatjuk a tisztelt Adózókat, hogy a 2018. évi adófizetési kötelezettségeket és a felhalmozódott hátralékot és túlfizetést tartalmazó fizetési értesítőket március első hetében postázza az adóhatóság.

Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy a 2018. évi adókötelezettség első részletének pótlékmentes fizetési határideje: 2018. március 19. 

Az értesítő leveleket nem tértivevénnyel küldtük ki, ezért ha valaki a március 19-i fizetési határidő előtt valamilyen oknál fogva nem kapja kézhez, kérjük, jelezze az adóhatóság munkatársai felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-24/520-771 és 06-24/520-782 Email: adohatosag@taksony.hu 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az értesítőn szereplő összegek nem tartalmazzák a 300 (száz) forint alatti hátralékot. Az értesítőkkel egyidejűleg kiküldésre kerülnek a 2018. évi gépjárműadó fizetési kötelezettségről szóló határozatok, amelyeket tulajdonosváltás vagy adómérték változása miatt tértivevénnyel postáz az adóhatóság, itt a fizetés határidejét a határozat tartalmazza. Tájékoztatjuk továbbá, Önöket, hogy továbbra is lehetőségük van az adó összegét banki átutalással az alábbi számlaszámokra megfizetni.

A számlaszámokat az alábbi táblázat tartalmazza, valamint kérésükre az adócsoport munkatársai is bármikor telefonon, személyesen vagy e-mailben is felvilágosítást nyújtanak.

11742180-15393355-02440000 Építményadó Beszedési Számla
11742180-15393355-02510000 Telekadó Beszedési Számla
11742180-15393355-02820000 Magánszemélyek Kommunális adója Beszedési Számla
11742180-15393355-03540000 Helyi Iparűzési adó Beszedési Számla
11742180-15393355-03780000 Késedelmi pótlék Beszedési Számla
11742180-15393355-03920000 Talajterhelési díj Beszedési Számla
11742180-15393355-08970000 Gépjárműadó Beszedési Számla
11742180-15393355-04400000 Idegen bevételek Beszedési Számla
11742180-15393355-03610000 Bírság Beszedési Számla
11742180-15393355-08800000 Egyéb bevételek Beszedési Számla

Átutalás esetén a csekk közlemény rovatában szereplő azonosító számot minden esetben kérjük, tüntessék fel a befizetésen!

Bármely kérdés esetén az adóhatóság munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre a Hivatal nyitvatartási idejében személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-24/520-771 és 06-24/520-782; email: adohatosag@taksony.hu