Álláshirdetés

Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus
német nyelvből középfokú, C típusú általános nyelvvizsga

 magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, elhivatottság, kommunikációs kézség, csapatszellem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény, egészségügyi könyv. Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Engert Mária Éva nyújt. a 06-24-520-750-es és a 06-24-520-751-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az ovoda@taksony.hu e-mail címen

Postai úton Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2335. Taksony Szent Anna tér 1. címre, vagy személyesen a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodában

A pályázat elbírálási határideje: 2018. április 17.