Közel 11 millió forintnyi támogatás civil szervezeteknek

A taksonyiak évtizedekre visszanyúlóan, önszerveződő civil közösségekben, egyesületekben töltik el szabadidejüket, élik meg hagyományaikat, őrzik értékeiket tevékenykednek egy közös cél érdekében, s mindeközben itthon, barátaik, ismerőseik körében érzik jól magukat.

Ezt a folyamatot kívánja segíteni az önkormányzat azáltal, hogy 2016. decemberében hozott rendeletével, pályázati rendszer keretében nyújt lehetőséget a civil szervezeteknek, közösségeknek arra, hogy céljaik megvalósításához támogatási forráshoz jussanak.

A rendelkezésre álló anyagi lehetőségekhez mérten örömmel tölti el Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testületét, hogy ebben az évben 12 szervezetnek tud támogatást nyújtani összesen közel 11 millió forint értékben.

A közösségek közül 11 szervezetnek a március 15-i megemlékezésen, ünnepélyes keretek között adta át a támogatásról szóló hivatalos dokumentumot Kreisz László, a település polgármestere.

A közel 11 millió forintnyi támogatásban részesült szervezetek név szerint:

Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány, Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete, Taksonyi Kórusok Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete, Taksony Sportegyesület, Taksonyi Motorosok Egyesülete, Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre, Taksonyi Református Missziói Egyházközség.

A települési önkormányzat a helyi közösségeinek segítése mellett figyelemmel kíséri a kistérség civil szervezeteinek tevékenységét is. 2018-ban három olyan szervezetet támogat, melyek áldozatos munkájukkal a kistérség lakosságának egészsége, életminősége és biztonsága érdekében tevékenykednek.

Örömmel vette át a támogatási szerződést a „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” Alapítvány, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia és a Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület képviselője.

Az átadásról készült fotókat a galériában tekinthetik meg.

Bízunk benne, hogy az anyagi források rendelkezésre bocsájtásával sikerül megteremteni az alapfeltételt ahhoz, hogy töretlen lelkesedéssel, kreatív ötletekkel, tudják megvalósítani terveiket, elképzeléseiket. Sok sikert kívánunk áldozatos munkájukhoz!