Elkészült Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciója 2016-2030.

Elkészült Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciója.

A településfejlesztési koncepció alapja a közösség, azaz a helyi lakosság véleményére épülő, hosszú távú jövőkép. Ennek kialakítására a tervezés megkezdésével egy időben a település önkormányzata közvélemény-kutatást folytatott, amelynek az eredményét a TFK tartalmazza.

Mi is a Településfejlesztési Koncepció (TFK), a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia ITS?

Ezek a mozaikszavak egy 21. századi település jellemzésének, jövőképének papírra vetett elképzelései rövidítve, melyeket összefoglaló néven településrendezési dokumentumoknak nevezünk, a már ismert Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Településszerkezeti Terv (TSZT) mellett. Jogszabályi kötelezettség mellett belső késztetés, hogy a korábbi elképzelések felülvizsgálatra kerüljenek, új ötletek szárnyra kapjanak.

Taksony 2003-ban kidolgozott településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása óta eltelt 13 év alatt több kisebb-nagyobb változás következett be a településben, a térségben, az agglomerációs környezetben, így felülvizsgálatát nem csak a jogszabályi környezet jelentős módosításai indokolták.

A Településfejlesztési koncepció (TFK) pontos meghatározása: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (10 évet meghaladó időtáv) meghatározó dokumentum.