Elbírálás alatt lévő pályázataink

Taksony Nagyközség Önkormányzata elbírálás alatt lévő pályázatai

 

Az elmúlt időszakban számos nyertes pályázatról számolhattunk be, most lássunk azokat, melyek még előttünk állnak.

 

1. Tájház felújítása

Önkormányzatunk április 6-án nyújtott be pályázatot a Tájház felújítására a Lechner Tudásközpont Kft.-hez (Miniszterelnökség megbízásából a Lebonyolító szerv), a népi építészeti emlékek helyreállítása témában meghirdetett kiírásra.

Tervezett beruházás:

  • tető elbontása, majd eredeti módon történő helyreállítása
  • fa nyílászárók (ajtók, ablakok) restaurálása, egyes esetekben korhű módon történő cseréje

Igényelt támogatás: 6 millió forint

Önkormányzat által vállalt önerő: 6 millió forint

A pályázatot a kiíró szerv részéről április 17-én befogadásra került, a hiánypótlási kötelezettségünknek május 22-én eleget tettünk.

 

2. Széchenyi út felújítása

Önkormányzatunk április 23-án nyújtott be pályázatot az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása” megnevezésű pályázati kiírásra, mely pályázattal a Széchenyi út felújítását céloztuk meg, első ütemben a Baross tér és a Béke utca közötti szakasz rendbetételét.

Tervezett beruházás:

  • 900 méter hosszan nagy teherbírású rétegrenddel aszfalt felújítás, csapadékvíz-elvezetés, szegélykő pótlás

Igényelt támogatás: 128 millió forint

Önkormányzat által vállalt önerő: 6,7 millió forint

 

3. Járdák felújítása

Önkormányzatunk az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázatra járdák felújítására nyújtott be támogatási igényt.

Tervezett beruházás:

1287 méter hosszúságban, a településközpontot, illetve a vasútállomás környékét érintően járdafelújítás, egységes térkövezett megjelenéssel, 1,25 méter szélességben.

Igényelt támogatás: 13,7 millió forint

Önkormányzat által vállalt önerő: 7,3 millió forint

 

+ 1. Bölcsőde építése

A Pest megyei önkormányzati bölcsődék fejlesztésére a napokban írtak ki pályázatot, a pályázati anyag összeállítása önkormányzatunk részéről folyamatban van. Az új, 48 férőhelyes bölcsőde épületének jogerős építési engedélye már 2 éve a rendelkezésünkre áll, most nyílik újra lehetőségünk a megvalósításra.

Új bölcsőde építése esetén az elnyerhető maximális támogatás 400 millió forint, a támogatás intenzitása 95 %.

A pályázatok szeptember 10-től nyújthatóak be.

 

Bízunk az elbírálásra jogosult szervek támogató döntésében!

Polgármesteri Hivatal