Téli rezsicsökkentés igénylése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Igénylés feltétele:

  1. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye, melyet az igénylés benyújtásakor a lakcímkártya (másolatának) bemutatásával igazolni kell.
  2. Az igénybejelentéssel érintett háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során nem részesült támogatásban (vezetékes gáz vagy távfűtés támogatás).
  3. Az eljárás során háztartásnak minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 Igénylés menete:

  1. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Taksonyi Polgármesteri Hivatalnál (2335 Taksony, Fő út 85.) postai úton vagy személyesen, a külön e célra rendszeresített igénylőlap kitöltésével. Az igénylőlap megtalálható a Hírlevélben, valamint a Hírharang szeptemberi számának mellékleteként, továbbá letölthető ide kattintva a honlapról, valamint elérhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
  2. Az igénylés benyújtásának határideje: 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.
  3. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A háztartásonkénti 12.000,-Ft összegű természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket. 

Az igénylést követő eljárás rendjéről a későbbiekben értesítjük a jogosultakat. Kérdés esetén a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a 06-24-520-777-es telefonszámon vagy az onkormanyzat@taksony.hu e-mailcímen.