Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek elkészítése

Taksony Nagyközség Önkormányzata megbízásából megkezdődött a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján Taksony település Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek elkészítése. A településrendezési eszközök egyeztetése, ill. véleményeztetése az ún. teljes eljárás szerint történik. 

A folyama részeként a Képviselő-testület első lépésben a 2018. november 27-én megtartott ülésén elfogadta az

“Előzetes tájékoztatási anyagot”.