Baross Gáborra emlékeztünk

Baross Gábor egykori „vasminiszter” 171 évvel ezelőtti születésére emlékeztünk június 6-án délután, a róla elnevezett Baross téren, aki a múltszázadvégi Európához gyors ütemben felzárkózó Magyarország kiemelkedő alakja, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalkotója volt. Az ünnepségen részt vettek a MH Logisztikai Központ és együttműködő katonai szervezeteinek vezetői, a Katonai Közlekedési Központ nyugállományú és aktív parancsnokai és katonái.

Baross Gábor vasminiszter mellett Végh István emléke előtt is fejet hajtottunk,- aki annak idején, 15 esztendővel ezelőtt ötletgazdája és finanszírozója volt Taksony szívében az emlékmű felállításának.

A megemlékezést a MH Budapest Helyőrség zenekara térzenével nyitotta meg és színesítette, majd Kreisz László polgármester és Gáspár János a Magyar Közművelődésért Alapítvány elnöke mondott ünnepi beszédet. A méltatást követően a vendégek, szervezeteiket képviselve tiszteletük jeléül elhelyezték az emlékezés virágait, az egykori közlekedési miniszter emlékművénél.

Megtiszteltetés településünknek, hogy ilyen sokan fontosnak tartják a reformkori politikus emlékének ápolását, és minden évben ilyen szép számban fogadhatunk protokoll vendégeket ezen alkalomból. 

Köszönet mindazoknak a megjelent vendégeknek, gyermekeknek, tanulóknak, nevelőknek, akik jelenlétükkel tiszteletüket fejezték ki a Vasminiszter iránt és részt vettek az ünnepségen.