Választás 2019. – Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását ugyanezen a napon kell megtartani. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának kitűzéséről a 183/2019. NVB határozatában rendelkezett.


Településünkön működő Helyi Választási Iroda adatai, elérhetősége:

Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Micheller Anita jegyző

Cím: 2335 Taksony, Fő út 85.

Telefon: 24/520-774

Email: onkormanyzat@taksony.hu


Településünkön működő Helyi Választási Bizottság adatai, elérhetősége:

Bizottság tagjai: Agócs Györgyné elnök, Ruff Béla elnökhelyettes, Mojzes Zsuzsanna tag

Cím: 2335 Taksony, Fő út 85.

Telefon: 24/520-774

Email: onkormanyzat@taksony.hu


Taksonyban működő szavazókörökről, valamint a hozzá tartozó területi beosztásról (utcanévjegyzék) az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

Utcanévjegyzék


A választással kapcsolatos teljes körű információ megtalálható a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.


Leggyakrabban előforduló kérelmek:

Átjelentkezés

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet 2019. augusztus 8-tól 2019. október 9-ig lehet benyújtani.

Kérelem benyújtása online

Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen, vagy postán a helyi választási irodának címezve)

A választópolgár levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten október 8-án 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten október 11-én 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai

Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Mozgóurna igénylése

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

Az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan mozgóurna igénylési kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.

Kérelem benyújtása online

  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

Kérelem benyújtása papír alapon, személyesen

A helyi választási irodában a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig nyílik rá lehetőség.

Kérelem benyújtása postán, a helyi választási irodának címezve

szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

Kérelem benyújtása írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján

  • a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Kérelem benyújtása írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

  • a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

Fontos! Mozgóurnát a lakóhelye vagy a 2019. június 26-át megelőzően létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben lévő címre kérhet.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt az Ön által megadott címen annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Nemzetiségi regisztráció

A nemzetiségi önkormányzati választáson kizárólag akkor vehet részt a valamely Magyarországon honos nemzetiséghez tartozó, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, ha külön kéri nemzetiséghez tartozásának feltüntetését a központi névjegyzékben. A nemzetiségi önkormányzati választáson való részvétel tehát regisztrációhoz kötött.

A kérelem benyújtható

  • online a www.valasztas.hu oldalon, vagy
  • személyesen vagy levélben a lakcím szerinti választási irodában. (A kérelem letölthető a www.valasztas.hu oldalról.)
  • A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal.

A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható, de a nemzetiségi hovatartozás bármikor törölhető is. Ha Ön már regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes.


Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása – általános tájékoztató


Határozatok:

Helyi Választási Iroda határozata a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról

Helyi Választási Bizottság határozatai