Kik a legméltóbbak idén Taksony legrangosabb kitüntetéseire? Várjuk javaslatát szeptember 10-ig

A Díszpolgári Cím, a Taksonyért Emlékérem, az Életmű-díj, valamint az Érdemes Polgár Cím adományozását a Képviselő-testület szeptemberben tartandó rendes ülésén tárgyalja. A kitüntetések odaítélésére az alpolgármester által vezetett előkészítő bizottság tesz javaslatot a képviselő-testület felé.

Alábbiakban rövid összefoglalót olvashatnak az egyes díjak adományozásának feltételeiről:

A Díszpolgári Cím azoknak a nem Taksonyban élő magyar és nem magyar állampolgároknak adományozható, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében.

Nagyközségünk díszpolgárai: dr. Tóth János †(1993), Erwin Hauenstein (2000), Nyeste István † (2005), Grimm Antal † (2005), Ruff József † (2005), Halag György (2009), Gerhard Kubek (2011), Mészáros Márta (2013), Urmánczy Losonci Lilla (2016)


 A Taksonyért Emlékérem a köz szolgálatában, a nagyközség fejlődésének elősegítésében, értékeinek megóvásában és gyarapításában végzett kimagasló és példamutató tevékenység elismeréseként adható Taksonyban élő lakosoknak, valamint közösségeknek.

Településünk Taksonyért emlékéremmel kitüntetett személyei: Farkas Leventéné (2005), Dr. Karika Gyuláné † (2005), Kreisz Ferenc † (2005), Végh István †(2007), Török István (2008), Hufnagel Béla Attila (2009), Taksonyi Vegyes Kórus (2010) Schäffer Ildikó (2011), Latinovics Zoltán (2013), Irzsik Miklós (2014), Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete (2016), Barna Tamás (2017)


 Az Életműdíj annak a személynek adományozható, aki egész életművével (szakmailag kirívóan magas tevékenységével) a nagyközségen belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Taksony nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez. 
Az adományozás feltételei:

– 20 éven keresztül Taksony nagyközségben életvitelszerűen él vagy élt

– példamutató magatartása miatt köztiszteletben álló személy

– kimagasló tevékenységet végzett a gazdasági, ifjúsági, kulturális, közoktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, sport vagy községi élet valamelyik területén.

Taksony Életműdíjjal kitüntetett személyei: Dr.Wiedner Mária †(2008), Kiss Györgyné dr. Zorkóczy Mária (2009), Kassai Józsefné (2010), Szabó Imréné † (2012), Láng András plébános (2014), Krausz András (2015), Török Istvánné (2018)


Az Érdemes Polgár Cím azon Taksonyban élő személyeknek adományozható, akik önzetlen, áldozatos munkájukkal, több éven át segítik a taksonyi emberek életét, az emberi kapcsolatok és a közösség(ek) építését, összetartását és működését, Taksony gyarapodását, hagyományainak megőrzését.

Településünk első Érdemes Polgára: Lakatos Györgyné (2015), Rigóné Proksa Mariann (2016), Höchszt Erika (2018)


Felhívjuk a taksonyi lakosok, valamint a Taksonyban székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét, hogy amennyiben van javaslatuk arra nézve, mely személy vagy közösség érdemes a kitüntetésekre, a díjadományozó nyomtatványt kitöltve, az alpolgármester részére címzett lezárt borítékban

 szeptember 10-én, kedden 16.00 óráig

legyenek szívesek eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba vagy a Művelődési Ház könyvtárába. A borítékra kérjük ráírni: „Címadományozás”. A nyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és a művelődési házban vagy letölthető ide kattintva.

Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel, hogy az arra legméltóbb személy vagy közösség részesülhessen a díjakban.

Településünk díjazottjairól a Településünk/Taksony kitüntetettjei menüpontban olvashatnak.