Közmeghallgatáson történt “Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése“

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt. Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyában 2019. augusztus 29-én közmeghallgatást tartott. Az előzményekkel kapcsolatban polgármester úr adott tájékoztatást, ezt követően pedig számos észrevétel, gondolat fogalmazódott meg a jelenlévők részéről, az ideális nyomvonal kérdésétől kezdve a kisajátítás módján át a sebességkorlátozás – ideális sebesség –, megfelelő zajvédő fal elhelyezés, érdekérvényesítés kérdése és lehetőségei, stb. témakörében.

A fejlesztés jelentőségét és kollektív hatását jól tükrözte a jelenlévők száma és összetétele: a taksonyi lakosokon kívül a környező településekről is sokan ellátogattak hozzánk és aktívan vettek részt az ülésen. A közmeghallgatás célja nem csak az egzakt tájékoztatás szándéka, a közösségek véleményének megismerése és tolmácsolása volt a település egészét érintő beruházás folyamatában, hanem megerősítésként is szolgált mindenki számára: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyet helyi aspektusból nézve az önkormányzat is kiemelt ügyként kezeli; elkötelezetten a település, lakosok érdekeit képviselve. Ennek pedig van egy megnyugtató üzenete számunkra: MINDANNYIUNK célja, hogy elégedetten és értéktöbblettel gazdagodva részesüljünk a fejlesztés végeredményében.

Az ehhez szükséges összefogás optimista hangulata és tettrekészsége nyomta rá a bélyegét az egész „közös meghallgatásra” és ennek szellemében kívánunk a jövőben is EGYÜTT működni, a szomszédos települések polgármestereivel közösen képviselve a térségek érdekeit.

A közmeghallgatásról készült hangfelvétel a www.taksony.hu ülések, döntések oldalon a jegyzőkönyvek, hanganyagokra kattintással meghallgatható.