Tájékoztató az ásott és fúrt kutak engedélyeztetéséről

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített kutakra (ásott, illetve fúrt kutakra egyaránt) vízjogi fennmaradási, illetve üzemeltetési engedély adható.

Az engedélyt az alábbiak szerint szükséges megkérni:

Az 1992. február 15. után létesített minden ásott vagy fúrt kút engedélyköteles, amennyiben nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.
Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül üzemeltetési engedélyt kell kérni,
  • az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg a mélysége;
  • legalább 20 méterre van élővízfolyástól, csatornától, állóvíztől, állattartó építménytől
  • épületektől, telekhatártól a létesítéskor hatályos építési előírásokban meghatározott távolságra van
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az engedélyt az alábbi hatósághoz kell benyújtani:
Jegyző hatáskörébe kizárólag akkor tartozik a fennmaradási, üzemeltetési engedély kiadása, ha a kút:

 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele érintése nélkül, legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • a vízigény nem gazdasági célú.

(Megjegyzés: háztartási igénynek minősül pl.: a kiskert, gyep locsolása, kerti medence feltöltése)

Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, akkor az engedélyezés a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Az engedélyeztetési eljárás elmaradásának jogkövetkezményei:
A fennmaradási, üzemeltetési engedélyezési eljárás elmaradása vízgazdálkodási bírság kiszabását vonja magával. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2019. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást a jelenlegi szabályozás szerint 2020. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Friss információ:

Május 18-án döntött az Országgyűlés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról.
A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül létesített kutat, ha a fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Engedély iránti kérelem benyújtásának módja:
A kérelmek benyújtásához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerinti tartalommal formanyomtatvány áll rendelkezésre. A nyomtatvány személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető ide kattintva.

A kérelmet egy példányban, írásban, papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Az eljárás illeték és igazgatási díj mentes.

Az engedélyeztetési eljárásra vonatkozó szabályok értelmezéséhez további információt, tájékoztatást Reichné Lehoczky Mária ügyintéző nyújt a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. (Tel.: 24/520-773, email: muszaki.osztaly@taksony.hu)

A nyomtatvány kitöltéséhez a nyomtatványon feltüntetettek szerint, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembert szükséges igény bevenni. Az egyes szakemberek díjszabása eltérő lehet, kérjük, legyenek körültekintőek!

A minden szempontból megfelelő szakember kiválasztásához szívesen nyújtunk segítséget, forduljanak hozzánk bizalommal!

 A formanyomtatvány letölthető innen.