Tájékoztató változtatási tilalom erendeléséről

2020. június 19-én 0.00 órakor hatályba lép Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Taksony település Településközpont Vegyes terület Vt-1; Vt-2; Vt-3 besorolási övezeteire, valamint a Fő út, Pihenő utca, Kert utca, Sólyom utca által határolt területekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 6/2020. (VI.18.) rendelete.

A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának idejére szól.

A tilalom elrendelésének indoka, hogy az érintetett területeken az elmúlt években megnövekedett építkezések számos esetben kontrollálatlanul, a jogalkotó eredi szándékával, a rendezett és mértéktartó településfejlődéssel ellentétes módon történtek, kihasználva a jelenlegi szabályozásban rejlő anomáliákat.

 

A rendelet szövege ide kattintva megtekinthető.

Az övezeti besorolásokat tartalmazó szabályozási tervlap ide kattintva érhető el és tekinthető meg.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) értelmében a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Az Étv. értelmében a tilalom nem terjed ki:

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra,
e) a honvédelmi és katonai célú területre,
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.