Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország valamennyi településére kiterjedő, álalános mezőgazdasági összeírást hajt végre, “Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel.

A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A válaszadás minden, az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szervezet vagy személy számára kötelező.

Az online önkitöltési lehetőséget biztosító első szakasz lezárultával összeíróink fogják személyesen felkeresni – az internetes válaszadással nem élt – címeket 2020. szeptember 19. és november 22. között.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek részére nem aduk ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európia Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasági_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.

A felvétellel kapcsolatosan kérdés esetén kérem, hívja ingyenesen hívható zöldszámunkat 80/200-766 (2-es gomb, majd 2374-es OSAP-szám megadása szükséges), amelyen készséggel adunk tájékoztatást.

Központi Statisztikai Hivatal