Taksonyi Református Missziói Egyházközség

Taksonyi Református Missziói Egyházközség embléma (inverz)

Taksonyi Református Missziói Egyházközség
Cím: Taksony, Virág utca 6.
Lelkipásztor: Stefán Attila
Telefon: +36-30/743-5184
E-mail: taksony.ref@gmail.com

Lelkészi Hivatal címe: 2335 Taksony, Széchenyi u. 41.

A Taksonyi Református Missziói Egyházközség honlapja

Taksonyi Reménység Alapítvány

 

A Taksonyi Református Missziói Egyházközség rövid története

A Taksonyi Református Missziói Egyházközség a Dunaharaszti Református Egyházközség szórványgyülekezete volt. A máig katolikus többségű nagyközségben a rendszeres hitélet 1950 körül kezdődött el, főképp a Felvidékről idetelepített reformátusok buzgólkodása által. Eleinte az iskolában tartották az istentiszteleti alkalmakat. Mikor ennek lehetősége megszűnt, nem maradt más, mint családoknál összegyűlni. Istennek legyen hála érte, hogy mindig voltak, akik a nehézségek ellenére otthont adtak a közösségnek, hogy gyakorolhassa református keresztyén hitét.

Fontos lépés volt a gyülekezet életében, mikor 1980-ban újra indulhatott a hitoktatás az iskolában, hiszen a szülők bátran kiálltak gyermekeik hitben való nevelése mellett. Egyre erősödött az az igény is, hogy a jövő egyháza számára imaház, istentiszteleti helyiség épüljön.

1987. szeptember 6-án gyűlhettek össze először a taksonyi reformátusok a Virág utcában, az akkor még üres telken, hogy Isten segítségét kérjék a gyülekezeti ház építéséhez, és megtapasztalhatták, hogy az építkezéssel együtt a lelki ház, a gyülekezet is épült.

Egyre több református család kapcsolódott be a munkákba, és vett részt a közösség életében. A gyülekezet tagjai nemcsak az építkezés költségeinek előteremtését vállalták, hanem hordták a téglát, emelték a falakat, rakták a cserepet, végezték a különböző szakmunkákat is. A római katolikus családtagok és ismerősök is eljöttek segíteni. A taksonyi hívek adományaihoz járult a dunaharaszti anyaegyház, a környező gyülekezetek, holland és német testvérek valamint az egyházmegye támogatása is. 1992. május 24-én már saját harangja hívogatta Taksony reformátusságát az új gyülekezeti házba, és együtt adtak hálát az Úrnak, hogy megsegítette fáradozásaikat.

Taksonyban az 1990-es évekig kb. 200 reformátust tartottak nyilván. Mára az ország minden tájáról és a határon túlról itt letelepedett reformátusok száma közel 500 fő. Mivel szórványgyülekezet volt mindez-idáig, így a mindenkori dunaharaszti lelkipásztor látta el a taksonyi hívek gondozását is.

Új szakasz kezdődött a gyülekezet életében 2010-ben, amikor egy lakóházat sikerült megvásárolniuk parókia céljára a Dunamelléki Egyházkerület, a Délpesti Egyházmegye és a Dunaharaszti gyülekezet segítségével. Ezzel biztosítottá vált, hogy a gyülekezetnek helyben lakó, élő lelkésze legyen. Az épület felújítása, berendezése során ismét megmutatkozott, hogy Istenben bízva semmi sem lehetetlen. A munkák lendülettel töltötték meg a taksonyi reformátusságot, és 2010. november 14-én sor került a parókiaszentelésre.

A vasárnapi istentisztelet mellett rendszeressé váltak a zenés istentiszteletek, melyeken a gyülekezet ifjúsági zenekara szolgál. A már hagyományos házi Bibliaóra mellett 2010-től működik kéthetente a felnőtt Házi csoport. A gyülekezetbe járó asszonyok és nők havi rendszerességgel találkoznak egy Női kör alkalmával. 2014-től megalakult a „Kis Tréfi” csoport, amely hetente tartja ifjúsági alkalmait az 5-8-os korú fiataloknak.

Több csoportban zajlanak a hittanórák az óvodában és az iskolában, 2011-től pedig már Taksonyban is van serdülő konfirmációs felkészítés.

Fontosnak tartja a gyülekezet, hogy hitüket ne a világtól elzárkózva éljék meg, hanem bekapcsolódva a falu közösségi életébe, hitelesen tegyenek tanúbizonyságot Krisztusról, ezért mind több hagyományos helyi rendezvényen részt vesznek. (adventi vásár, szüreti felvonulás, nemzeti összetartozás napja).