1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

A szerv nem rendelkezik közalapítvánnyal.