2.1.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása