2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv saját nyilvántartásai