Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Cím 2335 Taksony, Iskola u. 3.
E-mail nnotaksony@gmail.com
Telefonszám +36-24/477-217/106-os mellék
Elnök Bálint Gyöngyi

 

 

Jövőt építeni csak a múltat tisztelve lehet.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony tagjai:

Bálint Gyöngyi

Bálint Gyöngyi

   
Winkler Andrea

Winkler Andrea

   

Kreisz József

   
  Wágner József

Ülések jegyzőkönyvei

Zárt határozatok

2019. évi zárt határozatok

2018. évi zárt határozatok II. félév

2018. évi zárt határozatok 

2017. évi zárt határozatok

2016. évi zárt határozatok


Költségvetés

Minden tag német származású és beszéli a német vagy sváb nyelvet.

Legfőbb célunk a német hagyományok megőrzése, sváb kulturális értékeink megóvása, a nemzetiségi identitás ápolása.

A nemzetiségi hagyományoknak és értékrendnek megfelelően kívánjuk folytatni munkánkat. Ennek alappillérei a közösségi érzés megerősítése, a mások iránti tisztelet, az alkalmazkodás, az együtt gondolkodás.

A hagyományőrzés életünk része, ezt szeretnénk folytatni és megtenni mindent azért, hogy mindenki felismerje ennek értékét, beépítse ezt az értékrendet életvitelébe és érdemesnek tartsa arra, hogy továbbadja gyermekének.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony a nemzetiségi intézmények, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda fenntartója

A köznevelés rendszerének 2013. október 1-jétől hatályba lépő új finanszírozása kedvező helyzetbe hozta a települési nemzetiségi önkormányzatokat. A 2014. évi költségvetési törvény az egyházi fenntartókkal megegyező módon biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok, mint intézményfenntartók számára az állami támogatást.

Fontos az elv, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel és képviselnie kell mindenkor: a nemzetiségi kultúra és a nyelv megőrzésére való törekvés.

A nyelvoktatást és hagyományőrzést gyermekkorban kell elkezdeni és úgy alakítani, hogy később a felnőtté válás során felismerjék ennek értékét, életvitelükbe beépítsék ezt az értékrendet és továbbadják gyermekeiknek.

NNÖ 9 éve működik azon irányelvek alapján, melyekben kiemelten fontos szerepet kapnak a közösségek, a közösségek támogatása, összetartása és munkájuk segítése.

Az elmúlt 9 év alatt jelentős szerepet vállaltunk településünk kulturális életében, szorosan együttműködve az iskolával és óvodával. Ezt a megkezdett munkát a törvény adta lehetőségnek köszönhetően új alapokra helyeztük, mely arra nyújtott lehetőséget, hogy az oktatás újra helyi vezetés alá került.

A község számára a Német Nemzetiségi Önkormányzat neve eddig a sváb kultúrával és hagyományőrzéssel fonódott össze. Emellett a települési nemzetiségi önkormányzatok önálló gazdálkodású szervezetek; a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony. A képviselő testület támogatásának köszönhetően a Német Nemzetiségi Önkormányzat tudott élni törvény adta lehetőségeivel és a nemzetiségi intézmények újra a község fenntartása alá kerültek, azzal a különbséggel, hogy ebben a helyzetben a Német Nemzetiségi Önkormányzat tart fenn és működtet intézményeket, ő dönt, és megállapodásuk szerint a települési önkormányzat segíti munkáját és jótáll a német önkormányzatért.

Milyen lehetőséget nyújt mindannyiunk számára az újonnan kialakult helyzet?

Iskolánkban a megnövekedett finanszírozásnak köszönhetően lehetőség van

– a német nemzetiségi nyelvoktatás minőségi fejlesztésére – csoportbontás létrehozására, mert a kiscsoportban történő oktatás hatékonyabb lehet a nyelvismeret megszerzésére, és végre lehetőség nyílna a beszéd központú oktatásra.

– pedagógusaink nemzetiségi tanulmányainak támogatására, ezáltal növelnénk a nemzetiségi pedagógusok számát, mert sajnos kevesen rendelkeznek ezzel a végzettséggel.

– szeretnénk bevonni a gyerekeket és szülőket hagyományőrző és községi programokba, a közösségi érzés megerősítése a mai világban az egyik legfontosabb teendő.

– minden lehetőséget megragadva nagy álmot készülünk megvalósítani, a mindennapos testnevelés alapvető szükségleteként felmerülő tornacsarnok megvalósítását tervezzük, elsődleges cél a kézilabda pálya lefedése.

– az iskola belső udvarának balesetmentessé tételét 2016 nyarára tervezzük megvalósítani.

Mindkét intézményben folyamatos cél a

– modern oktatási eszközök használatának bevezetése

– a pedagógus továbbképzését helyi szintű szervezése

– partnerkapcsolatok ápolása – Henfenfeld , Rain, Vízkelet, Taksonyfalva

Célunk, hogy összefogjuk nemzetiségi intézményeink életét, a többlet finanszírozásának köszönhetően javítsunk az intézmények működési feltételein, ez által mindent megtéve a gyerekek körülményeinek javítása és a fejlődés érdekében.

A nemzetiségi hagyományoknak és értékrendnek megfelelően kívánjuk folytatni az iskolai oktatást és az óvodai nevelést. A közösségi érzés megerősítése, a tisztelet, az alkalmazkodás, az együtt gondolkodás az alappillérei ennek.

Köszönjük mindenkinek a pozitív hozzáállást, köszönjük a segítséget mindenkinek, aki fontosnak érezte, érzi ezeknek az értékeknek a megőrzését, további támogatásukra is számítunk az együttgondolkodás és együttműködés nevében.

 

A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)