Ügyfélszolgálati pont

 

DTKH - Duna-Tiszta közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - kommunális, szelektív, zöldhulladék elszállítás

A Petőfi Sándor Művelődési Házban minden hétfőn 9:00-18:00-ig kihelyezett ügyfélszolgálat működik.

A szolgáltató elérhetőségei:

DTKH Nonprofit Kft.
Cím: 2700 Cegléd, Kút utca 5.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08:00-20:00-ig
Kedd-Csütörtök: 08:00-15:00-ig

Telefon: 53/500-152 ; 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

Közvilágítás meghibásodása

A közvilágítás meghibásodásának bejelentése a Hivatal ügyfélszolgálatán lehetséges személyesen, illetve telefonon a (24) 520-777-es telefonszámon.

EUROVILL Kft.: +36-80/980-030 

Építéshatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek

2013. január elsejét követően az engedélyezési eljárások a Szigetszentmiklósi (Losonczi utca 1.) építéshatósághoz kerültek át, Taksonyban Építésügyi Szolgáltatási Pont működik.

Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látják el:

  • Információszolgáltatás általános építésügyi kérdésekben, helyi építési szabályzat vonatkozásában, és az építésügyi hatósági ügyintézések elősegítése érdekében.
  • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) építésügyi feladatok intézéséhez kérelmek átvétele és továbbítása, hiánypótlás befogadása, nyilatkozatok felvétele és továbbítása, digitalizálása és feltöltése.
  • A kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása.
  • Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele.
  • A település egyéb műszaki, üzemeltetési feladatainak intézése.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást elektronikusan, valamint személyesen és postai úton is lehet kezdeményezni. Személyesen az illetékes építésügyi hatóságnál, az Építésügyi Szolgáltatási Pontokon és a Kormányablakoknál lehet a kérelmet benyújtani. A kérelem papír alapon is benyújtható, mellékleteit elektronikus formában (CD, pendrive) kell benyújtani. Az ügyintéző – az ügyfél azonosítása után – feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR‐be.

Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok tehát segítik az ügyfeleket az építésügyi hatósági eljárással és az ÉTDR működésével kapcsolatos információkról történő tájékoztatással. Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok az elektronikus ügyintézés segítségével nemcsak a települési önkormányzatok közötti kapcsolattartást, kommunikációt segítik elő, hanem egyfajta közvetítő szerepet töltenek be a hatóság és az ügyfél között, hogy minél gördülékenyebb legyen az eljárás megindítása, bonyolítása.