Ügyfélszolgálati pont

ELMŰ ügyfélszolgálati pont

A Taksonyi Polgármesteri Hivatalban ELMŰ ügyfélszolgálati pont működik. A hivatal munkatársai felveszik a lakosság villamosenergia ellátással és hálózattal kapcsolatos problémáit, kéréseit és továbbítják azokat az ELMŰ Ügyfélszolgálati Irodája számára. Az ELMŰ válaszadási határideje 15 munkanap.

Ügyfélszolgálati időpontok a hivatal ügyfélszolgálatán:
hétfő: 14.00–18.00
péntek: 08.00–12.00.

Legközelebbi ELMŰ Nyrt. Ügyfélszolgálati Iroda elérhetősége:
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep / 12015/29/B/ Lordok Háza
Ügyfélszolgálat: +36-40/383-838, +36-40/383-940, K: 08.00–12.00, Cs: 14.00–18.00
Online ügyfélszolgálat: www.elmu.hu.

Vertikál Zrt. kommunális hulladék (szemét) elszállítás

A Taksonyi Polgármesteri Hivatalban kihelyezett ügyfélszolgálat működik ügyfélfogadási időben: Mahboubi Leila, telefon: +36-24/520-780, mail: onkormanyzat@taksony.hu, H: 08.00–18.00, Sze: 08.00–16.00, P: 08.00–12.00.

A szolgáltató elérhetőségei:

Hulladékszállítás: Kunépszolg Kft., 2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165. Tel.: +36-20/369-6440, e-mail: sandorgyorgy@kunepszolg.hu
Szerződés, számlázás: Vertikál Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.

Vertikál Zrt. központi ügyfélszolgálat: tel.: +36-22/576-070; +36-22/366-029, +36-30/520-2514, fax: +36-22/576-071;  e-mail: kommunalis@vertikalrt.hu. Ügyfélszolgálat: H-K-Cs: 07.00–16.00, Sze: 07.00–19.00, P: 07.00–13.00.

Közvilágítás meghibásodása

A közvilágítás meghibásodásának bejelentése a hivatal ügyfélszolgálatán lehetséges, a hivatal nyitva tartási idejében személyesen (H-K-CS: 07.00–16.00, Sze: 07.00–19.00, P: 07.00–13.00) vagy telefonon:

EUROVILL Kft.: +36-40/980-030

Építéshatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek

2013. január elsejét követően az engedélyezési eljárások a Szigetszentmiklósi (Losonczi utca 1.) építéshatósághoz kerültek át, Taksonyban Építésügyi Szolgáltatási Pont működik.

Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látják el:

  • Információszolgáltatás általános építésügyi kérdésekben, helyi építési szabályzat vonatkozásában, és az építésügyi hatósági ügyintézések elősegítése érdekében.
  • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) építésügyi feladatok intézéséhez kérelmek átvétele és továbbítása, hiánypótlás befogadása, nyilatkozatok felvétele és továbbítása, digitalizálása és feltöltése.
  • A kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása.
  • Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele.
  • A település egyéb műszaki, üzemeltetési feladatainak intézése.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást elektronikusan, valamint személyesen és postai úton is lehet kezdeményezni. Személyesen az illetékes építésügyi hatóságnál, az Építésügyi Szolgáltatási Pontokon és a Kormányablakoknál lehet a kérelmet benyújtani. A kérelem papír alapon is benyújtható, mellékleteit elektronikus formában (CD, pendrive) kell benyújtani. Az ügyintéző – az ügyfél azonosítása után – feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR‐be.

Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok tehát segítik az ügyfeleket az építésügyi hatósági eljárással és az ÉTDR működésével kapcsolatos információkról történő tájékoztatással. Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok az elektronikus ügyintézés segítségével nemcsak a települési önkormányzatok közötti kapcsolattartást, kommunikációt segítik elő, hanem egyfajta közvetítő szerepet töltenek be a hatóság és az ügyfél között, hogy minél gördülékenyebb legyen az eljárás megindítása, bonyolítása.