Civil szervezetek

1%


Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület (BTDSE)
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület (BTDSE) BTDSE logo

Facebook: BTDSE hivatalos
2335 Taksony, Iskola utca 3.
Gera Imre elnök
+36-30/489-8420

A BTDSE 2010-ben alakult. A szervezet nevét, iskolánk egykori testnevelője, Brózik Tibi bácsi után kapta. Az egyesület célja, hogy a taksonyi fiataloknak, kicsiktől a nagyokig biztosítsa a mindennapos testmozgás lehetőségét. Edzéseinket több szakosztályban szervezzük. Az egyesület a sporttevékenységek megszervezésén túl jelentős szerepet vállal a sportlétesítmények karbantartásában, felújításában, a fejlesztéseken keresztül a sportolni vágyók számára megfelelő színvonalú sportolási lehetőség biztosításában.

Részletesebben az általános iskola menüpontjában tájékozódhat rólunk.

Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre
Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köresvab_barati_kor_2015

Levelezési cím: 2335 Taksony, Szent Imre u. 6.
Bálint Gyöngyi +36-30/231-6707
Wágner Mátyásné +36-24/487-046

A Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre 1991-ben alakult. Nagy hangsúlyt fektetnek identitásuk megőrzésére, fő céljuk a sváb nyelv, a nemzetiségi szokások és a történelmi hagyományok ápolása és megőrzése. A régi sváb szokásokat a fiatal generációval is meg szeretnék ismertetni. A baráti kör minden községi és nemzetiségi rendezvényen és ünnepségen aktívan részt vesz és segíti azt munkájával, adományaival (sütemények), az Idősek napja rendezvényt hosszú évek óta szervezi.
Számos más sváb településen működő egyesülettel baráti kapcsolatot tart fenn. Taksony jó hírét országos szinten öregbítik.

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” (Albert Schweitzer)

Faluszépítő Egyesület
Faluszépítő EgyesületFaluszépítő logo2

Tóth József
+36-30/470-7682
E-mail: zsoka.nyeste@freemail.hu
Adószám: 18722475-1-13

Mottó: Együtt a virágosabb, zöldebb Taksonyért!

2007. október 12-én, 13 taggal alakult meg a Faluszépítő Egyesület Tóth József falugondnok vezetésével. Az egyesület célja, hogy fokozatosan formálja, szépítse a természetes és az épített környezetünket, ápolja történeti emlékeinket. Feladatunk, hogy javaslatainkkal hozzájáruljunk a falu élhetőbb, vonzóbbá tételéhez. Török Istvánné tanárnő vezetésével megal akult az egyesület ifjúsági tagozata is. Ők elsősorban a szűkebb környezetük, az iskola udvarának, kertjének ápolását gondozását tűzték ki célul.

Karitász
KaritászKaritasz foto

Vezetőnk: Rigóné Proksa Mariann, +36-30/473-8804
E-mail: karitaks@freemail.hu
Gazdasági ügyintéző: Stark Renáta

Jelmondatunk: Segíts,hogy segíthessünk!

2002 februárjában megalakult csoportunk jelenleg nyolc aktív és két nyugdíjas taggal működik. Feladataink közé tartozik községünkben élő, segítségre szoruló, családok támogatása.

Fogadó órát tartunk minden pénteken 17.30–19.00 óra között a Római Katolikus plébánia alagsorában.

Keresztény Értelmiségiek Szervezetének Taksonyi Csoportja
Keresztény Értelmiségiek Szervezetének Taksonyi Csoportja

Levelezési cím: 2335 Taksony, Petőfi Sándor u. 14.
Elnök: Hufnágel Béla Attila

Adószám: 18685152-1-13

A KÉSZ Taksonyi Csoportja 2003 márciusában kezdte meg működését Hufnagel Béla Attila kezdeményezésére, az 1989-ben alakult Szövetség 67. tagjaként, azzal a szándékkal, hogy összefogja, mozgósítsa, közéleti szerepvállalásra buzdítsa a helyi nemzeti, keresztény, konzervatív értékrendet valló értelmiséget. Evangelizációs küldetése szellemében, az ökumené jegyében, a keresztény/keresztyén társadalmi és kulturális szerepek feltárására, valamint a kor meghatározó kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalások kialakítására és nyilvánosságra hozatalára törekszik. Az elmúlt években számtalan kéz jegyét hagyta Taksony arculatán, kezdve a templomkert és környezetének megújulásától, emlékművek állításán, helytörténeti munka kiadásán át kulturális programokig. A civil szervezeteken kívül, az önkormányzat munkájában is meghatározó a KÉSZ tagok szerepvállalása.

Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének Taksonyi Szervezete
Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének Taksonyi Szervezete

2335 Taksony, Dózsa Gy. u. 21.
Lakatos Györgyné +36-30/519-4571

Szervezetünk 2003 januárja óta működik önállóan. Félfogadásunkhoz – már évek óta – a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja a helyiséget, ahol minden hónap 2. és 4. keddjén várjuk sorstársainkat.

Tájékoztatjuk őket a ránk vonatkozó jogszabályokról, törvényekről, lehetőségekről. Szabadidős tevékenységként kirándulunk, társ-szervezetek rendezvényein veszünk részt, ill. mi magunk is rendezünk ilyeneket.

Wágnerné Bartha Zsuzsanna Alpolgármester asszony támogatásával évek óta évente 3 alkalommal külön autóbusszal kényelmesen utazva eljutunk társszervezetek rendezvényeire. Egyéb alkalmakkal tömeg közlekedünk, mely sokszor nagy megterhelés számunkra. Ezért ezúton is köszönjük Alpolgármester asszony támogatását.

A parasport-, az esélyegyenlőségi- valamint az empátianapok alkalmával megismerhetnek bennünket, mindennapjainkat, világunkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy több mint 10 éve sikeresen szervezzük közel 250 fővel minden év augusztus végén a regionális esélyegyenlőségi napot Taksonyban. Ilyenkor talán jobban odafigyelnek egymásra, egymás elfogadására az emberek.

Mozgással az egészségért klub
Mozgással az egészségért klub

Vezetője: Turi-Murguly Anita
E-mail: newstyle@citromail.hu

Immár tíz éve működő klub legfontosabb célkitűzése a MOZGÁS örömének eljuttatása a családokhoz. Különféle mozgásformákkal igyekszünk színesíteni a gyermekek és felnőttek mindennapjait, mint pl.: balett, modern tánc, táncterápia, afro new style és samba újragondolásával. Legújabb törekvésünk, hogy a kisgyermekes családokat is összekovácsoljuk a közös játszótéri összejöveteleinken. Meggyőződésünk, hogy a mozgás közösségkovácsoló ereje segít a mindennapokban.
Mottónk: „A mozgás öröm, és ha azt közösen csináljuk, élménnyé válik!

Taksony Polgárőr Egyesület
Taksony Polgárőr Egyesület

2335 Taksony Baross tér 7.
Levelezési cím: 2335 Taksony, Béke u. 29.
Derzsi Lajos elnök
Telefon: +36-20/946-8225
E-mail: polgaror@taksony.hu

Adószám: 18685561-1-13

Az egyesület 1999-ben alakult. Hivatalosan bejegyzett nonprofit szervezet. Önkormányzati és lakossági támogatásból és pályázatok útján elnyert forrásokból tartjuk fenn magunkat. Az egyesület létszáma 70-80 fő. Az egyesület minden taksonyi érdekeltségű személyt szívesen lát tagjai között.
Az egyesület célja: együttműködés a bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság fenntartása terén, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása, ennek elősegítése érdekében a lakossággal, az Önkormányzattal, valamint a rendészeti szervekkel való együttműködés. Fontos a bizalom és együttműködés erősítése e szervekkel.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. Azt szeretnénk elérni, hogy Taksonyban jó legyen a közbiztonság, Taksony legyen a nyugalom szigete.

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok EgyesületeTancosok_logoja

2335 Taksony, Fő út 89.
Schäffer Ildikó +36-30/655-7782
Winkler Andrea +36-30/255-3837
http://takstanz.hu/

Adószám: 19185332-1-13

A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete 1991-ben alakult néhány lelkes, táncolni szerető fiatalból, akik megalapozták a ma több mint 200 gyermeket számláló egyesület értékrendjét.

A tagok és az egyesület célja a taksonyi és környékbeli sváb hagyományok őrzése, ápolása volt, mely cél a mai napig tevékenységük fő vezérfonala. Az egyesület további kiemelten fontos feladata, hogy megismertesse a gyerekekkel és a fiatalokkal a közösséghez tartozás élményét. Az egyesület tánccsoportjai külföldön több országban is – Németországban, Dániában, Franciaországban, Svájcban, és Szlovákiában – képviselték produkcióikkal településünket.

Az egyesület jelenleg 9 tánccsoportból áll, 2 éves kortól egészen a fiatal-felnőtt korosztályig. 2015-ben 2 csoportunk is részt vett a IX. Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztivál minősítő versenyén, ahol mindkét csoport arany minősítést szerzett, valamint a közönségdíjat és a Pest megyei német önkormányzat díját is magukénak tudhatják a csoportok. Nagyon büszkék vagyunk gyermekeinkre és a tánctanárainkra!
Az egyesület elnöke Schäffer Ildikó, alelnökök: Varga Rita, Winkler Andrea, Galambosné Schuszter Anna, Bakó Berta, Kreisz Cecília és Horvai Gábor.

Az egyesület Profi Tánccsoportjának részvételét a 2017. augusztus 11-17. között megrendezett Kolozsvári Napokon a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány
Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány
Taksonyi Kórusok Egyesülete
Taksonyi Kórusok EgyesületeTakser Gemischter Gesangkreis

Verein der Takser Chöre
Vezetője: Winklerné Tomona Ildikó
Tel: +36-30/870-1481

Taksonyi Vegyes Dalkör

A vegyes dalkör az 1968-ban alapított férfikórus és az 1971-ben alapított nemzetiségi asszonykórus egyesülésével jött létre 1995-ben. Alapítója Kreisz Ferenc karnagy úr, aki 2013 augusztusában bekövetkezett haláláig művészeti vezetője is volt a csoportnak. Műsorukban nemcsak népdalok, népdalfeldolgozások, hanem egyházi és világi művek, kórusfeldolgozások egyaránt szerepelnek.

Céljaik:

– a kórusirodalom megismerése és megismertetése,
– gazdag hagyományaik ápolása,
– az örömteli közös éneklés és annak népszerűsítése.

2013-ban „Kitüntetéses arany” minősítést, majd Móron, a magyarországi német nemzetiségi kórusok országos gáláján „Fesztiváldíjat” értek el.

Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület
Taksonyi Lokálpatrióta EgyesületLokalpatriota logo

2335 Taksony, Baross tér 5.
Áncsán Mihály
+36-70/337-7102
E-mail: ancsan.mihaly@taksony.hu
Adószám: 18713374-1-13

A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 2006. májusában alakult. Szerintünk a lokálpatrióta olyan ember, aki nemcsak aludni jár a lakóhelyére, hanem akinek fontos az is, hogy mi történik a kerítésen túl. A lokálpatrióta részt kíván venni a falu közösségi életében és hiszi, hogy tetteivel, példamutatásával javítani tud a falu közhangulatán, megítélésén. A lokálpatrióta egyszerűen csak taksonyi, akinek Taksony az otthonát jelenti.

Szeretettel várjuk rendezvényeinken valamint tisztelettel kérjük Taksony közéletével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.

Egyesületünk életébe betekintést nyerhetnek a www.taks.hu internetes oldalon, ahol szívesen várjuk az Önök hozzászólásait is.

Taksonyi Motorosok Egyesülete
Taksonyi Motorosok Egyesületetaksonyi_motorosok_logo

Kálóczi Imre elnök
+36-30/992-1514
www.taksonyimotorosok.hu
Adószám: 18723407-1-13

Egyesületünk tagjai Taksonyból indulnak el és ide is térnek haza minden rövidebb, vagy hosszabb motoros útjuk után. Az elszaladt évek, mint csodás élmények és a motoron megtett kilométerek sokasodnak és gyűlnek emlékeinkben. Kompániánkat össze fogja a barátság és a tisztelet mellett az a kohézió, mely tetteinkben is megnyilvánul. Már lassan 8 éve fogjuk meg egymás vállát és összeműködve vagyunk létre hozói eseményeknek, rendezvényeknek és aktív tagjai ennek a településnek. A nyár öröme motoron érkezik meg és befordulva a kanyarba, a sokadik Motoros Majálisunkon találja magát minden évben, látogatókat és nagyszerű koncerteket húzva magával. Két évenként a diákság apraja-nagyja közlekedési szabályokból kap jókora leckét tőlünk, melyhez a helyi szervezetek is aktívan csatlakoznak. Novemberben a ködbe burkolózva zártkörű vacsoracsatát rendezünk, kieresztjük a maradék gőzt, de az Adventi Vásáron csillogó, tiszta poharakkal teli asztalkával várjuk a széles tömegeket, hogy vidámságot csenjünk mindenki szemébe, tüzet a mi tüzünkből a szívekbe.

2008-ban alakult kompániánk minden hónap első hétfőjére szervezi meg rendszeresen az összetartást. Közgyűléseink során remek hangulatban, falatozás, poharazgatás közben váltunk szót és cserélünk tapasztalatot egymással. Megérkezünk egymáshoz és „új utakra” indulunk. Igaz barátsággal támogatjuk egymást a nehéz helyzetekben, melyre már sajnos alkalmat is adott a sors. Körünkbe tartozni felelősség, de egyszersmind áldás. Taksonyi Motorosnak lenni jó! – Nagyon jó!

Minden út haza vezet minket: Taksonyba!

Vidám Nők Klubja
Vidám Nők Klubjavidam nok logo

Fejesné Andristyák Ramóna
Telefon: +36-20/448-5421
E-mail: vidamnokklubja@gmail.com

A Vidám Nők Klubja 2011 februárjától tevékenykedik Taksonyban.
Mottónk: „Együtt derűs szívvel a közösségért és önmagunkért!” Ennek szellemében szervezünk színes, tartalmas, vidám programokat, mint pl. Családi Piknik, Nőnapi Est. Szívesen segítünk a többi civil szervezetnek, részt veszünk a falu rendezvényein. Látogassanak el honlapunkra, ahol bővebb betekintést nyerhet tevékenységünkbe.
www.vidamnokklubja.webnode.hu