Paradigmaváltás az önkormányzat rendszerében

Az ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” szervezetfejlesztési program keretében Taksony Nagyközség Önkormányzata is pályázott és támogatást nyert fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához.

A „Paradigmaváltás az Önkormányzat szervezetrendszerében” elnevezésű projekt fejlesztési területei a Magyary Program elemeire épülnek. A Magyary program legfőbb célja a közigazgatás rég óta szükséges reformjának megvalósítása.

Alapvető célkitűzései közé tartozik a közigazgatás szervezeteinek jobb teljesítményt, szolgáltatási színvonalat eredményező működésének biztosítása, a fenntartható folyamatos működés-fejlesztés megvalósításával, a munkavégzés során eddig kialakult folyamatok optimalizálásával, hatékonyságuk növelésével és sztenderdizálásukkal gazdaságos erőforrás-felhasználás mellett. A program nem csupán az igazgatás-szervezés technikai megoldásaira épít, hanem a közigazgatást, mint értékteremtő folyamatot is szemléli.

A célkitűzések megfogalmazása mellett azok gyakorlati megvalósulását megfelelő szervezeti háttér biztosításával támogatja a program. Ebből adódóan volt szükség szervezetfejlesztési projektek indítására a közigazgatási intézmények esetében, mely fejlesztési lehetőséggel Taksony Nagyközség Önkormányzata is élt.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának legfőbb célkitűzése a korunk követelményeihez idomuló rugalmas közigazgatás megteremtése. A település vezetői felismerték, hogy az állampolgárokkal/ügyfelekkel valamint az önkormányzat és a hivatal külső és belső partnereivel való ügyfélközpontú kapcsolat megteremtése érdekében kidolgozott fejlesztések, megreformált folyamatok önmagukban nem képesek megállni a helyüket, csak akkor érvényesülnek, ha azokat megvalósításuk során sikerül megtölteni tartalommal. Felismerték, hogy a stratégiai célok, tervek megvalósítása csak megfelelő humán-erőforrás menedzsmenttel biztosíthatók. Elkötelezett munkavállalók nélkül minden nagyszerű elképzelés csupán papírforma marad.

Mindehhez első körben a hivatal eddigi működésének rutinszerű, megszokott jellegének megváltoztatására, az ott dolgozók szemléletformálásra van szükség. A Taksonyi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja több területen is felülvizsgálta a jelen állapotot és fejlesztési javaslatok megfogalmazásával, intézkedési tervekkel, folyamatos felülvizsgálattal és a jó tapasztalatok beépítésével segíti a folyamatot.

Közbeszerzés

A Taksony Nagyközség Önkormányzata működésének optimalizálását célzó projekt keretében elvégzendő, szervezetfejlesztési szakmai tevékenység keretében különféle rendezvények (szeminárium, konzultáció) lebonyolítása, helyszín, eszközök és előadó biztosításával, tanácsadás, elemzés, háttérmunka elvégzése tárgyban nemzeti eljárásrendben, tárgyalásos eljárásban lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Proakció Kft.

A vállalkozási szerződés ide kattintva tekinthető meg.

Szakmai dokumentáció:

ÁROP-3.A.1 felülvizsgálata

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata -tanácsadói dokumentum
Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata – operatív javaslatok

Intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata

Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly (interaktív szeminárium)
Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly (interaktív szeminárium – BO)

Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly (vezetői konzultáció)
Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly (vezetői konzultáció – BO)

Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása

A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése – Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció
A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése – összefoglaló

A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése – beszámoló 1.
A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése – beszámoló 2.

Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata – vezetői konzultáció
Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata – WS
Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata – tanácsadói dokumentum

Átfogó elemzés a lakosság körében – (WS)
Átfogó elemzés a lakosság körében – összegzés

Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása

A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos minőségfejlesztése érdekében, nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell (CAF) bevezetése – összefoglaló jelentés

Horizontális szempontok:
Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, önkormányzati foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv frissítése
Taksony Nagyközség Önkormányzatának foglalkoztatási esélyegyenlőségi terve

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) – 1. rész
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) – 2. rész

Jogszabályok felülvizsgálata

 Tudásmegosztás