Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése

A pályázat megnevezése: A demokratikus államrend működésének és az új választójogi szabályok társadalmi ismertetése

Azonosítószáma: ÁROP-1.A.6.-2013-2013-0063

Kedvezményezett: Taksony Nagyközség Önkormányzata, Taksony, Fő u. 85.

A pályázat célja: Taksony Nagyközség Önkormányzatának és a helyi közösségek, egyesületek, a közigazgatási intézmények és a vállalkozókkal való kapcsolatok szorosabbra fűzése új kapcsolatok kiépítése és hatékony együttműködés kialakítása. Az önkormányzat célja a modern kor elvárásainak megfelelő ügyfélbarát közigazgatás működtetése, fejlesztése. A kapcsolatteremtésre rendezvények, fórumok alkalmával nyílt lehetőségük az egyes partner szervezeteknek, intézményeknek, melyek megalapozását jelentették a jövőbeli kapcsolati hálók kiépítésének.

Az Európai Uniós támogatás összege: 19 999 452 Ft

A kivitelezés időtartama: 2013.10.01-2014.09.30.

ÁROP 1.A.6 vállalkozási szerződés

Sajtóközlemény