Nyomtatványok

Szociális nyomtatványok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Rendkívüli települési támogatás (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Települési gyógyszertámogatás (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Települési lakhatási támogatás (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Települési intézményi térítési díj támogatás (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)


Adóügyi nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2017.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2016.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2012.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2011.

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

Bevallás az építményadóról (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Bevallás a telekadóról (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó bevallásához

Bevallás idegenforgalmi adóról

Bevallás talajterhelési díjhoz

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (nyomtatvány elektronikus kitöltéshez)

Kérelem kommunális adó mentességre

Kérelem építményadó mentességre

Méltányossági kérelem magánszemély részére

Méltányossági kérelem vállalkozások részére


Anyakönyvi nyomtatványok

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Meghatalmazás


Igazgatási nyomtatványok

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Bejelentés nyitvatartási idő megváltozásáról

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Működési engedély kiadása iránti kérelem

Bejelentő lap méhkaptár letelepítéséhez

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatása iránti kérelem

Fakivágási engedély iránti kérelem

Behajtási – rakodási hozzájárulás kiadásához iránti kérelem

Közterület foglalási engedély iránti kérelem