Látogatóknak » Látogatóknak » Taksonyról
TaksonyrólPrint This Page
TAKSONY KÖZSÉG TÖRTÉNETE
A Ráckevei-Duna partján fekvő Taksony Pest megye egyik legrégebbi települése, amely a magyarság egyik X. században élt nagyfejedelmének nevét viseli.
Taksony község vélhetően az egykori fejedelmi szálláshely nyomán alakult ki, és az egykori krónikák, illetve a helyi hagyomány szerint – jóllehet, erre semmiféle bizonyíték nincs – az uralkodó itt is lett eltemetve.
Első okleveles említése 1270-ből származik, mikor is V. István király (1270-1272) Toxun, Zoych és Raad birtokokat elvette hűtlenséget elkövetett gazdájuktól, és az Ilbő-szigettel együtt a Nyulak-szigeti Szent Mária monostornak adományozta.
Az apácák 1540-ig birtokolták Taksonyt, ám ekkor a török hódítás miatt menekülni kényszerültek. Buda elfoglalásával és a hódoltság létrejöttével a falu hosszú időre oszmán uralom alá került. Nem pusztult el, mert a törökök XVI. századi rendszeres összeírásaiból ismerjük a férfilakosság neveit, hogy mit adóztak, és tudjuk, hogy kik voltak – gyakorta váltakozva – török birtokosai. Azonban az 1593-ban elkezdődő tizenötéves háború pusztításai nyomán, nagyon sok magyarországi településhez hasonlóan, lakatlanná lett. A későbbi összeírásokban rendszerint egyáltalán nem, vagy ha igen, akkor csak pusztaként bukkant fel.
Taksony
Lakosságot Taksonyban csak a XVII. század utolsó harmadában találhatunk ismét. A végleges betelepülők első csoportja 1710-ben érkezett a faluba.  Ők egységesen német származásúak és római katolikus vallásúak voltak, és Magyarországon a „sváb” elnevezést használták rájuk. A XVIII. század folyamán több hullámban érkeztek az országba és azon belül Taksonyba.
Az összeírásokból kiderül, hogy a taksonyi lakosság száma – először a betelepedések, majd később inkább a szaporulat miatt – folyamatosan növekedett a XVIII. század folyamán. Az akkor megismert nevek (Kreisz, Vinkler, Vágner, Ruff, stb.) közül a legtöbb ma is megtalálható a faluban. Az utolsó csoport valószínűleg 1785-ben érkezett, lezárva Taksonyban a beköltözések időszakát.
A svábok közül szinte mindenki mezőgazdasággal foglalkozott. A parasztgazdák és családjaik állatokat tartottak, földet, szőlőt műveltek, terményeikkel néha kereskedtek. Miután a rendelkezésre álló termőföldek nagy része homokos jellegű Taksonyban, az ittenieknek mindig is sokat kellett dolgozniuk ahhoz, hogy boldoguljanak.

A letelepedett taksonyiak hiába voltak német származásúak és nyelvűek, Magyarországot hazájuknak tekintették, és sokkal jobban kötődtek a magyar nemzethez, mint a Habsburg uralkodóházhoz.

A XX. század kezdetén egy, a hagyományaihoz ragaszkodó, németül beszélő, de a magyart is egyre inkább elsajátító, lassú ütemben asszimilálódó sváb közösséget láthatunk Taksonyban. Az első világháború itt is egyaránt megkövetelte a maga emberi és gazdasági áldozatait. A két forradalom és a románok rövid, de annál károsabb jelenléte után a község élete visszazökkent a korábbi kerékvágásba. A gazdasági-pénzügyi problémák azonban a két világháború közötti korszakban végig jelen voltak. A főleg módos parasztgazdákból álló képviselőtestület, élén a választott bíróval nagy erőfeszítéseket tett, hogy a település pénzügyeit rendben tartsa, de ez számos tervezett fejlesztés elmaradásával járt. Ennek ellenére is ki tudták építtetni a közvilágítást, javítottak az ivóvízellátáson, és gondoskodni tudtak a rászoruló taksonyiakról.

Taksony

Sajnos, ebben korszakban kezdődött el a taksonyi sváb és nem sváb lakosság történetének a legsötétebb időszaka, amely a helyi zsidók Auschwitzba deportálásával, a sváboknak a Gulagba vitelével és kitelepítésével végződött. Nagy szerepe volt ebben a helyi Volksbundnak, amely közreműködött abban, hogy taksonyi férfiakat toborozzanak a Waffen-SS-be, illetve, hogy a második világháború után a svábokat ellenségnek tekintsék, és egy részüket eltávolítsák az országból. Maga a háború 1944 novemberében érte el a községet, és okozott nagy pusztítást. A megszálló szovjet hadsereg is ellenségnek és potenciális munkaerőforrásnak tartotta a svábokat, akik közül közel 800-at vittek a Szovjetunióba málenkij robotra. A „halálos munká”-ból csak egy részük tért haza arra, hogy az itthon maradottak közül sokakat Németországba telepítettek a magyar hatóságok, illetve, hogy már egészen más világ volt, mint amikor elhurcolták őket.

A svábok kitelepítése és a helyükre magyar nemzetiségűek beköltöztetése megbontotta a taksonyi lakosság addigi egységét. A megmaradt svábok további büntetésektől tartottak, és a szenvedéseik egyik okát látták az érkező magyar kisebbségben, akik viszont a svábok bosszújától féltek. A meglehetősen egyoldalú földosztás és a svábokat leginkább bűnösnek tekintő kommunisták hatalomra jutása sem javította a helyzetet. A két csoport ilyen körülmények között hosszú ideig nagyon ellenségesen viszonyult szóban és tettben egymáshoz.
A szocializmus új világa azon túl, hogy az addigi képviselőtestület helyébe a tanács lépett, a mezőgazdaság kollektivizálását, a módosabb gazdák kulákká, vagyis ellenséggé nyilvánítását, svábellenes intézkedéseket, utcaátnevezéseket, MDP-t, munkaversenyeket és hasonló csapásokat tartogatott a taksonyiaknak (is). A svábság úgy érezte, hogy német származása csak hátrányt jelenthet, és ez tömeges névmagyarosításhoz és felgyorsuló asszimilációhoz vezetett.

1956-ban ráadásként természeti csapások is bekövetkeztek a januári földrengés és a tavaszi árvíz formájában. Októberben a községben is voltak forradalmi események, amelyek harcokkal nem jártak együtt, de a tanácsot itt is lemondatták, létrehoztak helyi nemzetőrséget és nemzeti bizottságot. A lakosság nagy része a lehetséges megtorlásoktól tartva nem mert résztvenni a történésekben. A forradalom leverése után hamarosan felállt az MSZMP helyi szervezete, hogy 1989-ig mindenre rátelepedjen Taksonyban.
A Kádár-éra hosszú évtizedei alatt folytatódott az itteni svábság asszimilációja. A nemzetiségi nyelvoktatásnak köszönhetően egyre többen tanultak németül, de a fiatalabb generációk öntudata már inkább magyar volt. Ekkorra kell tenni a mezőgazdaság háttérbe szorulását, ugyanis a társadalmi változások következtében az emberek többsége már inkább tanult, vagy az iparban, szolgáltató szektorban dolgozott. A nyolcvanas évekre a vezetésnek nagyjából sikerült megoldani a legfontosabb problémákat (közvilágítás, ivóvízellátás), de ez az időszak már a szocializmus válságának ideje volt.

Az 1990 óta eltelt idő sok tekintetben az új korszakkal járó változások és a múlt keveréke. A tanács helyett ugyan felállt az önkormányzat, mint új igazgatási forma, de polgármesternek még hosszú ideig a volt tanácselnököt választották meg. Taksonyban iparvállalatok, magánvállalkozások és politikai pártok jelentek meg. Magánosították a szövetkezeti földeket, kisebbségi önkormányzatokat választottak. Az emberek szabadon utazhattak és ünnepelhették a nemzeti ünnepeket, illetve emlékezhettek a málenkij robotban és a kitelepítések során elvesztett barátaikra, szeretteikre.

(részlet Nagy Lajos Zoltán: Taksony története című monográfiából)

Taksony

 
 
Friss hírek
2015-07-03

Az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat országos tiszti főorvosa III. fokú hőségriasztást rendelt el 2015. július 4., szombat 0.00 órától július 8, szerda 24.00 óráig az egész ország területén.

III. fokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három napon keresztül meghaladja a napi középhőmársálet a 27 C fokot.

A kánikula idején javasolt hasznos tanácsokról ide kattintva tájékozódhat.


2015-06-30

Tisztelt Vásározók! A három napos Anna-napi Búcsúba várjuk Önöket Taksonyba. A felhívás minden tudni valóval IDE kattintva olvasható el. Jelentkezésüket július 17-én, 12 óráig fogadjuk.


2015-06-30


2015-06-25
2015. július 1-étől felkeresi Önt a kéményseprő éves ellenőrzés és tisztítás céljából.

2015-04-14

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy megkezdődik a telken belüli házi csatornabekötés kiépítése!

A taksonyi kivitelezést végző alvállalkozó elérhetőségei:

Andrásik 2001 Kft.

Tel: 06 30 932 8694
       06 20 913 1316
E-mail: csatornabekotestaksony@gmail.com


További részletek a tájékoztatóban.


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.